DÜBTAM
DÜBTAM

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

DÜBTAM DÜBTAM

Menü

Laboratuvarlar

Laboratuvarlar

Kimyasal Analiz Laboratuvarı 1

Kütle Spektrometre ve Kromatografi Birimi 1

Chemical Analysis Laboratory 1

Mass Spectrometry and Chromatography Unit 1

 

Kimyasal Analiz Laboratuvarı 1

Kütle Spektrometre ve Kromatografi Birimi 2

Chemical Analysis Laboratory 1

Mass Spectrometry and Chromatography Unit 2

Kimyasal Analiz Laboratuvarı 2

Elementel Analiz Birimi

Chemical Analysis Laboratory 2

Elementel Analysis Unit

 

Kimyasal Analiz Laboratuvarı 3

Nümune Hazırlama Birimi

Chemical Analysis Laboratory 3

Sample Preperation Unit